Současný stav vzdělávání v ČR

  • České školství je dlouhodobě podfinancované.
  • Mezi mladými lidmi je nízký zájem o povolání učitele.
  • Chybí jasná systémová vize do budoucna i vize v rámci samotných škol.
  • Děti do školy chodí nerady a výsledky studentů klesají v celosvětovém srovnání do
    průměru.

To jsou jen některé signály, které upozorňují na tíživou situaci českého školství.

Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují pro život, a v učení nevidí smysl.

Abychom věděli, v jakém stavu se nachází vzdělávací systém v České republice, nechal si Nadační fond Eduzměna zpracovat metastudii. Ve studii je zmapován aktuální stav jednotlivých skupin, které se ve vzdělávání pohybují. Máme tak jasno o žácích, učitelích a ředitelích, ale také o rodičích a zřizovatelích. Zde najdete přehledné infografiky z jednotlivých částí studie.