Současný stav vzdělávání v ČR

  • České školství je dlouhodobě podfinancované – český stát vydává na vzdělávání 3,5 % HDP, průměr OECD je však 5 %.
  • Mezi mladými lidmi je nízký zájem o povolání učitele – je to především z důvodu nízkého platového ohodnocení i postavení učitele, které je mnohdy nedoceněné. Je zde také nedostatečná podpora začínajících učitelů.
  • Nesystémové řízení na národní úrovni – včetně neschopnosti státu efektivně implementovat změny.
  • Školství tím pádem chybí jasná vize do budoucna na systémové úrovni a zároveň v rámci samotných škol.
  • Podpora učitelů a ředitelů – chybí systematická metodická a pedagogická
    podpora a vedení. Polovina učitelů je navíc ohrožena syndromem vyhoření.
  • Chybí jasná systémová vize do budoucna i vize v rámci samotných škol.
  • Děti do školy chodí nerady a výsledky studentů klesají v celosvětovém srovnání.
  • Chybějící společenská poptávka po kvalitním vzdělávání.

To jsou jen některé signály, které upozorňují na tíživou situaci českého školství.

Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují pro život, a v učení nevidí smysl.

Abychom věděli, v jakém stavu se nachází vzdělávací systém v České republice, nechal si Nadační fond Eduzměna zpracovat metastudii – Analýza výzev českého vzdělávání. Ve studii je zmapován aktuální stav jednotlivých skupin, které se ve vzdělávání pohybují. Máme tak jasno o žácích, učitelích a ředitelích, ale také o rodičích a zřizovatelích. Zde najdete přehledné infografiky z jednotlivých částí studie.