Změna českého školství je nutná

Vzdělávací systém je jako zaoceánská loď. A tento příměr může fungovat hned dvakrát.

Když dole v podpalubí vypukne požár, tak nahoře na palubě si toho nikdo nemusí všimnout. I s českým vzděláváním je to podobné. Je zřejmé, že máme problém, ale veřejnost to tolik nezajímá a mnohdy tvrdí, že se nic neděje. Druhou paralelou může být schopnost změnit směr. U zaoceánské lodi to trvá několik kilometrů. U vzdělávacího systému několik let, neboť je to velmi složitý systém se značnou setrvačností. A vzhledem k tomu, že tuto setrvačnost posilují i nostalgie a přesvědčení, že vše bylo dobré a není nutné nic měnit, ač vše ostatní se v našem životě změnilo, tak zůstáváme na místě a svět kolem nás v oblasti vzdělávání leckde frčí dál.

Jako symbol pro naši snahu jsme si vybrali větrník. Představuje změnu, naději a nový směr. Dává se do pohybu, když se do něj opře vítr.

Pokud vám není lhostejné vzdělání našich dětí i budoucnost českého školství, roztočte ho společně s námi. Společnými silami se mohou začít dít velké věci. Podpořit nás můžete prostřednictvím darovacího formuláře.