Proč vznikla Eduzměna

Za posledních téměř 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. Zaznamenali jsme prudký nástup moderních technologií, v každodenním životě je potřeba více využívat kritické myšlení a být schopen pružně reagovat na nenadálé situace. Celkové fungování a způsob učení na českých školách ale zatím tento vývoj reflektují jen ve velmi omezené míře. I když existuje celá řada skvělých příkladů, kde se to podařilo a kde lze hledat inspiraci, většina problémů stále přetrvává a naše děti se stále učí stejným způsobem, jako se učily předchozí generace. Připravují se spíše na život ve dvacátém než jednadvacátém století.

Čeští žáci se navíc v posledních letech zhoršili v matematické a přírodovědné gramotnosti, ve čtenářské gramotnosti se dokonce propadli pod průměr OECD. V České republice také existuje jedna z nejvyšších reprodukcí nerovností v rámci zemí OECD – na socioekonomickém a kulturním statusu rodin do velké míry závisí také školní výsledky dětí.

Dalším problémem jsou i velké rozdíly v kvalitě škol na úrovni regionů i typů škol. České školství je podfinancované, mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele, chybí zde jasná vize do budoucna na systémové úrovni, a tedy pak i v rámci samotných škol. Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují, a v učení nevidí smysl.

Problémy, které trápí české školství jsme identifikovali na základě studie Analýza výzev českého vzdělávání od sociologů Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka.

Kdo jsme

Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem zmodernizovat české školství – připravit a zrealizovat systémovou změnu vzdělávacího systému. Fungujeme jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chceme zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. Ve svém snažení se přitom zaměřujeme na všechny aktéry, kteří do vzdělávacího systému vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti, které vnímáme jako středobod našeho snažení.

Kdo za tím stojí

Poprvé v české historii se stalo, že své síly spojily čtyři velké nadace –  Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF, aby společnými silami a finančními prostředky podpořily dobrou věc a pomohly nastartovat něco, co může přinést významnou proměnu českého školství. Vznikl tak Nadační fond Eduzměna.

Kam směřujeme

VIZE
Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

MISE
Vytváříme podmínky k realizaci dílčích systémových změn ve školství, které zvýší kvalitu vzdělávání v České republice.
Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí.

Víme, že našich cílů dosáhneme jen v případě, kdy budeme na české školství pohlížet jako na ekosystém, v němž jsou jednotlivé složky vzájemně provázané a ovlivňují se. Jedině spolupráce všech aktérů ve vzdělávání může ovlivnit výsledky žáků i jejich chuť do učení. Naším posláním je vytváření podmínek k realizaci dílčích systémových změn ve školství. Toho bychom rádi dosáhli vytvořením platformy propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru, jejichž spojením a efektivní koordinací se rozšíří dopad systémových změn ve vzdělávání v ČR a zvýší se úspěšnost jejich zavádění.

Naše hodnoty

Společně dokážeme víc.

 • Pracujeme jako rovní partneři.
 • Vzájemně si nasloucháme.
 • Máme konstruktivní přístup a jsme schopni vzájemného dialogu.
 • Stavíme na silných stránkách každého z nás.
 • Máme odpovědnost za přijatou roli a aktivně přispíváme ke společné věci.
 • Upřednostňujeme společné cíle před individuálními.

Důvěřujeme si.

 • Stavíme na důvěře.
 • Vytváříme bezpečné prostředí, v němž lze stavět na důvěře.
 • Přístup s důvěrou pro nás zároveň znamená i přístup s respektem.
 • Projevujeme důvěru vůči sami sobě a svým partnerům.
 • Věříme, že každý dělá maximum ve prospěch celé věci.
 • Věříme Eduzměně.

Jsme otevření.

 • Jednáme transparentně a čitelně.
 • Jsme otevřeni novým myšlenkám a podporujeme inovace.
 • Umožňujeme volný přístup ke stávajícím i průběžně nabytým informacím a know-how, které lze využít k inspiraci, přepracování i uplatnění v praxi.

Neustále se učíme.

 • Jsme schopni neustále vyhodnocovat svou práci i situaci kolem sebe.
 • Dokážeme přiznat své chyby a nasloucháme zpětné vazbě.
 • Reflektujeme svou práci, identifikujeme nové příležitosti a upravujeme aktivity dle potřeby.
 • Snažíme se neustále zlepšovat.

Novinky

Pokud se chcete dozvědět víc o tom co se u nás děje

ČTĚTE ZDE

TÝM

Monika Hrochová

Monika Hrochová

Manažerka programu
Zdeněk Slejška

Zdeněk Slejška

Ředitel nadačního fondu
Lucie Plešková

Lucie Plešková

Odborná konzultantka
Jiří Bednář

Jiří Bednář

Finanční a provozní manažer
Irma Kisková

Irma Kisková

Komunikace s dárci
Gabriela Ledererová

Gabriela Ledererová

Komunikace s dárci
Markéta Šulistová

Markéta Šulistová

Komunikace s dárci
Martina Pařízková

Martina Pařízková

Manažerka PR
Klára Horová

Klára Horová

Koordinátorka PR
Martina Kopecká

Martina Kopecká

Storyteller
Anna Malinová

Anna Malinová

Produkční