Proč vznikla Eduzměna

Za posledních téměř 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. Celkové fungování a způsob učení na českých školách ale zatím tento vývoj reflektuje jen ve velmi omezené míře. I když existuje celá řada skvělých příkladů, kde se to podařilo a kde lze hledat inspiraci, většina problémů stále přetrvává. České školství je podfinancované, mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele, chybí zde jasná vize do budoucna na systémové úrovni, a tedy pak i v rámci samotných škol. Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují, a v učení nevidí smysl.

Kdo jsme

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Kdo za tím stojí

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem. Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF založily nový Nadační fond Eduzměna.

VIZE & MISE

Usilujeme o to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století.

Společně vytváříme podmínky pro to, aby se dařilo realizovat dílčí systémové změny ve vzdělávání. Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Naším cílem je podnítit další rozvoj systému vzdělávání v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně.

Novinky

Pokud se chcete dozvědět víc o tom co se u nás děje

ČTĚTE ZDE

TÝM

Zdeněk Slejška

Zdeněk Slejška

Ředitel nadačního fondu
Monika Hrochová

Monika Hrochová

Koordinátorka programů
Lucie Plešková

Lucie Plešková

Odborná konzultantka
Irma Kisková

Irma Kisková

Komunikace s dárci
Gabriela Ledererová

Gabriela Ledererová

Komunikace s dárci
Lenka Marečková

Lenka Marečková

Manažerka komunikace s dárci 
Martina Pařízková

Martina Pařízková

manažerka PR