Proč vznikla Eduzměna

Za posledních téměř 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. Celkové fungování a způsob učení na českých školách ale zatím tento vývoj reflektuje jen ve velmi omezené míře. I když existuje celá řada skvělých příkladů, kde se to podařilo a kde lze hledat inspiraci, většina problémů stále přetrvává. České školství je podfinancované, mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele, chybí zde jasná vize do budoucna na systémové úrovni, a tedy pak i v rámci samotných škol. Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují, a v učení nevidí smysl.

Kdo jsme

Nadační fond Eduzměna funguje jako platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, svým jménem, know-how a financemi podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice vedoucí ke komplexní společenské proměně. Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Kdo za tím stojí

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem. Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF založily nový Nadační fond Eduzměna.

VIZE

Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

MISE

Vytváříme podmínky k realizaci dílčích systémových změn ve školství, které zvýší kvalitu vzdělávání v České republice.

Soustředíme se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí.

Naše hodnoty

Společně dokážeme víc.

 • Pracujeme jako rovní partneři.
 • Vzájemně si nasloucháme.
 • Máme konstruktivní přístup a jsme schopni vzájemného dialogu.
 • Stavíme na silných stránkách každého z nás.
 • Máme odpovědnost za přijatou roli a aktivně přispíváme ke společné věci.
 • Upřednostňujeme společné cíle nad individuální.

Důvěřujeme si.

 • Stavíme na důvěře.
 • Vytváříme bezpečné prostředí, v němž lze stavět na důvěře.
 • Přístup s důvěrou pro nás zároveň znamená i přístup s respektem.
 • Projevujeme důvěru vůči sami sobě a svým partnerům.
 • Věříme, že každý dělá maximum ve prospěch celé věci.
 • Věříme Eduzměně.

Jsme otevření.

 • Jednáme transparentně a čitelně.
 • Jsme otevřeni novým myšlenkám a podporujeme inovace.
 • Umožňujeme volný přístup ke stávajícím i průběžně nabytým informacím a know-how, které lze využít k inspiraci, přepracování i uplatnění v praxi.

Neustále se učíme.

 • Jsme schopni neustále vyhodnocovat svou práci i situaci kolem sebe.
 • Dokážeme přiznat své chyby a nasloucháme zpětné vazbě.
 • Reflektujeme svou práci, identifikujeme nové příležitosti a upravujeme aktivity dle potřeby.
 • Snažíme se neustále zlepšovat.

Novinky

Pokud se chcete dozvědět víc o tom co se u nás děje

ČTĚTE ZDE

TÝM

Monika Hrochová

Monika Hrochová

Manažerka programu
Zdeněk Slejška

Zdeněk Slejška

Ředitel nadačního fondu
Lucie Plešková

Lucie Plešková

Odborná konzultantka
Irma Kisková

Irma Kisková

Komunikace s dárci
Gabriela Ledererová

Gabriela Ledererová

Komunikace s dárci
Markéta Šulistová

Markéta Šulistová

Komunikace s dárci
Martina Pařízková

Martina Pařízková

Manažerka PR
Klára Horová

Klára Horová

Koordinátorka PR
Martina Kopecká

Martina Kopecká

Storyteller
Anna Malinová

Anna Malinová

Produkční