fbpx

Naše priority

Nadace OSF již 25 let rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.Věříme ve společnost, která všem lidem umožňuje vyrůstat a žít ve svobodě. V prostředí, které nabízí všem stejné příležitosti a respektuje právo být sám sebou. Pomáháme utvářet společnost, která aktivně chrání a rozvíjí svobodu a požaduje, aby právo a zákony platily pro všechny, bez rozdílu. Nezavírá oči před problémy, ale snaží se je aktivně řešit.

Kvalitní a inkluzivní vzdělání považujeme v Nadaci OSF za nezbytný základ pro demokratickou a otevřenou společnost. Naší vizí je vzdělávací systém, ve kterém mohou být vzdělávány všechny děti bez rozdílu společně a který umožňuje každému dítěti maximálně naplnit jeho vzdělávací potenciál, plně rozvíjet jeho osobnost a pozitivně se zapojit do společnosti.

Proto:

  • prosazujeme kvalitní zákony a sledujeme jejich naplňování v praxi

  • poskytujeme granty, pomáháme jak školám a školkám vytvářet podmínky pro společné vzdělávání všech dětí a vzdělávat se, vzájemně se setkávat a inspirovat, tak i rodičům, aby se mohli vzájemně podporovat, poradit se a vybrat si tu nejlepší vzdělávací dráhu pro své dítě

  • podporujeme síťování a odbornou diskuzi a přinášíme zahraniční inspiraci

  • poskytujeme stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům

Téma vzdělávání nás v různých podobách provází po celou dobu fungování nadace, v posledních letech to pak byl především rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti, kterému jsme se intenzivně věnovali. Aby však skutečně všechny děti bez rozdílu získaly kvalitní vzdělání, k tomu nestačí dobré zákony či podpora škol, které mají zájem se rozvíjet. Je nutná proměna celého systému, mít jasnou vizi a představu, co od vzdělávání chceme. Je nám jasné, že tohle sami nezvládneme, že je nutná spolupráce všech aktérů, kteří se ve vzdělávání pohybují. Jsme rádi, že jsme při přípravě Eduzměny mohli spojit síly s dalšími třemi nadacemi a můžeme tímto jedinečným filantropickým počinem jít takové spolupráci příkladem.  A věříme, že se k nám přidají další.