fbpx

Hlavní účel nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.  

Hlavním posláním Nadace České spořitelny je dosahovat systémových změn, které v konečném důsledku zkvalitní výuku a vzdělávání dětí na všech českých veřejných školách. Věřím, že hmatatelných výsledků lze dosáhnout jen řízenou a soustředěnou spoluprací odborníků, organizací a filantropů se zástupci veřejného sektoru. Eduzměna je ambiciózní projekt, který – jak věříme – na konkrétních školách ukáže nejen, že změny lze dosáhnout, ale také jaké cesty k ní vedou. A u toho nechceme chybět.