Víme, jak situaci řešit

Přestože je stav vzdělávacího systému  podle nás možné hodnotit takzvaně na dobrou, na desítkách škol existují příklady, že lze vzdělávat jinak a lépe. K tomu se rozvíjejí zajímavé inovace, které mají ambici pozitivně ovlivnit způsob učení dětí.

Nadační fond Eduzměna si klade za cíl, najít to nejzajímavější ve vzdělávání a podpořit ty, kteří chtějí vytvořit lepší budoucnost pro naše děti.

Prostřednictvím společně založeného Nadační fondu Eduzměna, platformy zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru a společně s odbornou radou složenou z expertů, akademiků i zástupců veřejné správy, chceme dohromady podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice.

První prioritou, kterou jsme si vybrali, je realizace pilotního projektu, který povede k tomu, že se ve vybraném regionu v průběhu 5 let zvýší kvalita všech škol a ve svém důsledku povede ke zlepšení učení dětí. Chceme společně s partnery vytvořit replikovatelný model regionální podpory vzdělávání, který bude možné nabídnout k šíření do dalších regionů, ale i důležitá poučení pro tvůrce vzdělávací politiky. Naším záměrem není vymýšlet něco zcela nového. Chceme společně s partnery, kteří zde již řadu let dělají skvělou práci, najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestu k rozvoji.