Víme, jak situaci řešit

Přestože je stav vzdělávacího systému podle nás možné hodnotit takzvaně na dobrou, na desítkách škol existují příklady, že lze vzdělávat jinak a lépe. K tomu se rozvíjejí zajímavé inovace, které mají ambici pozitivně ovlivnit způsob učení dětí.

Nadační fond Eduzměna si klade za cíl najít to nejzajímavější ve vzdělávání a podpořit ty, kteří chtějí vytvořit lepší budoucnost pro naše děti.
Prostřednictvím společně založeného Nadační fondu Eduzměna, platformy zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru a společně s odbornou radou složenou z expertů, akademiků i zástupců veřejné správy, chceme dohromady podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice.

První prioritou, kterou jsme si vybrali, je tvorba modelu regionální podpory vzdělávání. Naším záměrem je vyzkoušet na jednom regionu velikosti ORP – obce s rozšířenou působností, co všechno se musí stát, aby se děti ve všech školách přiblížily naší vizi a zároveň se zmenšovaly rozdíly mezi školami. Pro každé dítě by se tak stala nejlepší školou ta nejbližší.

Chceme zapojit všechny skupiny v regionu, kterých se vzdělávání týká. V rámci pětiletého pilotního projektu vytvoříme model regionální podpory vzdělávání, jenž následně nabídneme k šíření do dalších regionů České republiky tak, aby byl do roku 2030 využit na 20 % území Česka. Je to právě bod zlomu, kdy se novinka stává středním proudem a je všeobecně přijímána. Model zároveň přinese i důležitá poučení pro tvůrce vzdělávací politiky. Naším záměrem nicméně není vymýšlet něco zcela nového.

Chceme společně s našimi odbornými partnery, kteří zde již řadu let dělají skvělou práci, najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestu k rozvoji.