fbpx

Škola nepřipravuje děti na budoucnost, učení jim nedává smysl a do školy často chodí nerady. Za posledních 30 let se nepodařilo proměnit fungování a způsob učení na většině škol, i když se potřeby naší společnosti zásadním způsobem proměnily. Až 90 % dětí se připravuje na život ve 20., nikoli ve 21. století, a to je nebaví. Přicházíme tak o jejich potenciál, a tím o šanci na kvalitnější život v dobré společnosti.

V České republice dosud nevznikla iniciativa, která by řešila vzdělávání komplexně, ani se nedaří realizovat změny strategicky a systémově. Proto se čtyři významné české nadace spojily a založily Nadační fond Eduzměna. Postupně se k nim přidávají další dárci. Věříme totiž, že změny můžeme dosáhnout jedině spolu a s Vaší pomocí.

V pilotním regionu Kutnohorsko se zaměříme na všechny, kterých se vzdělávání týká. Propojíme školy, úřady, organizace i rodiče. V praxi ověříme, jak spolu fungují vyzkoušené postupy s inovativními. Během pěti let zvýšíme kvalitu místních škol a pak tuto zkušenost přeneseme do dalších regionů.

Za 5 let chceme u dětí docílit zlepšení v těchto oblastech:

  • Vztah k učení a škole
  • Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost
  • Schopnost řešit problémy

Společným úsilím dokážeme podpořit proměnu vzdělávacího systému tak, aby školáky a školačky lépe připravoval na budoucnost. Děti učící se naplno, s radostí a rovnými šancemi, jsou zárukou soudržné společnosti a lepší budoucnosti nás všech. Připojte se k nám!

Kontakt:
Gabriela Ledererová
tel.: +420 774 303 938
e-mail: daruj@eduzmena.cz

 

„Vždycky mě trápilo, proč se učíme to, co se učíme. Vyhovuje mi věci zažívat, je to pro mě ideální způsob, jak vědomosti získávat a využívat. Když mám jen něco poslouchat, a pak si to zapamatovat, je to pro mě problematické. Později jsem zjistil, že tento auditivní přístup vyhovuje pouze třiceti procentům lidí, většina z nás potřebuje něco zcela jiného.“
 
Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna