fbpx
Co se Eduzměně v uplynulém roce povedlo a kam jsme se posunuli? Kolik nás už snaha o změnu vzdělávání v Česku stála a kdo stojí za námi? Zveme Vás, abyste se s námi na to podívali podrobněji. Jak náš loňský rok vypadal najdete tady, ve Výroční zprávě za rok 2020.
x
Významné milníky
Začátkem loňského roku jsme vybrali Kutnohorsko jako region, ve kterém se následujících pět let budeme snažit změnit vzdělávání k lepšímu. Co všechno jsme pro to už udělali a jak naše úsilí pokračuje, si můžete přečíst tady. Na časové ose najdete všechny významné události minulého roku.

Co nás obzvláště těší, je Memorandum o spolupráci s ministerstvem školství, Středočeským krajem a zástupci ORP – městem Kutná Hora a MAS Lípa pro venkov. V regionu tak za sebou máme partnery, kteří nám pomohou naši vizi naplnit.
x

x

Co se nám už podařilo
Projekt Eduzměna už má první výsledky: S ministerstvem školství spolupracujeme při budování středního článku podpory a brzy budeme spouštět Centrum regionální podpory, které bude chybějícím prostředníkem mezi školami a ministerstvem a pomůže jim nejen s papírováním. Podařilo se nám také dosáhnout vyšší podpory dárců a jejich většího zapojení – příkladem za všechny je zřízený krizový Fond pro Kutnohorsko, který mimo jiné pomohl jak školám s technologiemi pro distanční výuku (35 schválených žádostí), ale i konkrétním dětem.

Na Kutnohorsku se nám daří i další důležitá věc: vytvořit spolupracující jádro aktivních lidí, kteří nám pomáhají změny dál šířit. Už máme desítku spolupracujících škol, několik erudovaných učitelů a zapojují se i aktivní rodiče a zřizovatelé. Lidé z regionu se tak učí spolupracovat na společném „díle“ a přebírat si zodpovědnost za své území. Ředitelé základních, středních škol i mateřských školek se s podporou Eduzměny pravidelně setkávají a sdílejí své zkušenosti i postupy, které se jim osvědčily. Zároveň si pomáhají některé věci ujasnit a nebojí se ostatním svěřit s problémem, nebo říct, když se něco nepovedlo. Získali k sobě důvěru.
x

x

Vzájemné sdílení jsme zavedli i mezi sebou (týmem Eduzměny) a našimi odbornými partnery. Navzájem se od sebe učíme nové kompetence a společně tvoříme.
x
x
Co o nás řekli
Co dalšího chystáme

I v roce 2021 v našem úsilí o změnu vzdělávání pokračujeme. Potřebujeme dál rozvíjet oblasti, které se nám na základě analýz, mapování a našich aktivit na Kutnohorsku ukazují jako klíčové. Chystáme programy pro rodiče a děti, pro školy i celý region. Nejbližší velkou událostí bude Edufest, který se odehraje v neděli 19. září v Kutné Hoře. Sledujte náš regionální web a Facebook, kde se brzy dozvíte další podrobnosti.

x