Aby člověk mohl něco změnit, musí hořet. Používám na to teorii 212 stupňů Fahrenheita. U 211 stupňů je voda horká, při teplotě 212 stupňů se vaří a s vroucí vodou přichází pára a parou můžete napájet vlak. Eduzměna právě takové lidi hledá a chce s nimi spolupracovat. Ve vzdělávání, mezi dárci, v regionech… Lidi, kteří se nebojí, inspirují ostatní a jsou připraveni pro změnu něco sami udělat. Kteří mají právě ten stupeň navíc. A tohle mě celý život baví.

Posledních sedm let se podílí na vybudování Nadačního fondu Avast, který je dnes třetí největší soukromou nadací v ČR. Jako ředitelka pro programy a rozvoj je primárně zodpovědná za dlouhodobou strategii, rozvoj programů a dopad nadačního fondu v rámci společenské odpovědnosti globální firmy Avast. Mimo jiné se pátým rokem podílí na rozvoji programu, který ve spolupráci s odbornou veřejností a státním sektorem systémově řeší péči o umírající v České republice. Vystudovala Filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně, kde se začala zabývat tématem lidských práv a rozvojem filantropie. Téměř dvacet let se věnuje propojování občanského, soukromého a státního sektoru. Pracovala pro řadu neziskových organizací, jako například Člověk v tísni nebo Nadace VIA, kde se soustředila na rozvoj fundraisingu, soukromého dárcovství, komunit a inovací. Energii čerpá z hor a rockové muziky.