Regionální pilot systémové proměny ve vzdělávání považuji za nedílnou součást balíku nástrojů, jak k proměně vzdělávání dospět. Zároveň věřím, že existují tři pilíře, na jakých máme snahu o zlepšení jakéhokoliv systému stavět, a to vztahy, spolupráce a expertiza. U všech vnímám, že je Eduzměna na dobré cestě, a moc mě těší, že u toho můžu být.

O vzdělávání se zajímá od střední školy, kdy vedla z pozice předsedkyně spolek středoškoláků, Českou středoškolskou unii. Nyní pracuje v Učiteli naživo a na Eduzměně se podílí v roli členky odborné rady. Lence dělá radost každý projekt, který má ve svém středu děti a studenty, a systém považuje spíše za nástroj, kterým se máme o rozvoj lidí v něm starat.

Naplno se v Učiteli naživo věnuje vývoji koncepce programu ředitelského vzdělávání Ředitel naživo a aktualizaci strategie systémové změny ve vzdělávání. V obou případech je zodpovědná za analytickou část práce týmů se zaměřením především na zahraniční zdroje pedagogického výzkumu a studií zabývajících se systémovou proměnou školství. Okrajově se věnuje také marketingu a PR.