Naše priority

Nadační fond Eduzměna chce podporovat dílčí systémové změny ve vzdělávání, které pomohou k celkové proměně společnosti. K podpoře proměny vzdělávání chceme přistupovat zodpovědně a systémově.

Naším dlouhodobým záměrem je dosáhnout toho, aby se každé dítě učilo naplno, s radostí a s rovnými šancemi. Tohoto stavu docílíme tím, že se podaří u jednotlivých skupin ovliňujících vzdělávání dosáhnout následující:

  • Rodiče se aktivně zajímají a zapojují do života škol a mají k tomu dostatek relevantních informací.
  • Povolání učitele má prestiž, je žádané a dobře placené. Učiteli se stávají nejlepší osobnosti a prochází kvalitní přípravou; následně mají průběžnou podporu a možnost pracovat na sobě tak, aby mohli rozvíjet své žáky.
  • Ředitelé jsou pedagogickými lídry, mají kvalitní průpravu, k dispozici dostatek prostředků a podpůrný systém, který jim umožňuje rozvíjet učitele i školu.
  • Zřizovatelé jsou kompetentní a zodpovídají za zajištění kvality výuky a jsou schopni ji podporovat. Politici mají vzdělávání jako trvalou prioritu svého programu a zasazují se o vytvoření podpůrné infrastruktury.
  • Existuje většinová podpora názoru, že Česká republika má více investovat do zvyšování kvality veřejného vzdělávání, který se bude objevovat na horních příčkách priorit při výzkumech veřejného mínění i v rámci diskusí na odborné úrovni.

Proto je nutné spojovat síly a hledat řešení napříč různými sektory. Náš celkový přístup je následující:

  1. S pomocí odborné rady identifikovat priority, které je zapotřebí řešit a přesahují řešení jedincem či jednou organizací – hlásíme se k principům tzv. sdíleného dopadu.
  2. Investovat do spolupráce různých partnerů, kteří využijí své know-how a vymyslí nejlepší řešení pro danou prioritu.
  3. Ověříme účinnost řešení a budeme jej prosazovat v celém školském systému.

Jako první prioritu jsme si vybrali vytvoření Modelu regionální podpory vzdělávání, který povede k rozvoji všech škol na daném území. 

Výzva již byla uzavřena.

VÝZVA